header1 header2 header3 header4

Oddanie MB Rybnik 07"Ogniska Świętej Rodziny" to uczestniczenie w Bożych Darach. Świadkami tych Bożych Darów są przede wszystkim rodziny, a więc małżonkowie i ich dzieci, świadkami są także kapłani i osoby konsekrowane oddające się posłudze rodzin, są to także studenci naszego Instytutu Studiów nad Rodziną, którzy wspierają posługę członków Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny nazywanego Wspólnotą Świętej Rodziny.
Wszyscy, zarówno rodziny jak również osoby zaangażowane w posługę rodzinom, chcemy żyć wspólnym charyzmatem. Pragniemy żyć w Świętej Rodzinie. Od Niej uczyć się zawierzenia, miłości, oddania, umiejętności cierpliwego i ufnego dźwigania codziennych trosk i cierpień, a nade wszystko uczyć się żyć dla Jezusa i z Nim, na chwałę Trójcy Świętej. Ideą „Ognisk Świętej Rodziny" jest promieniowanie tym dobrem i dzielenie się nim z innymi ludźmi, z innymi rodzinami, poszerzając i rozpalając nowe apostolskie ogniska rodzin.
Program formacyjny „Ognisk Świętej Rodziny", wyrasta na fundamencie charyzmatu Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, który został założony 11 października 1986 roku przez ks. Prof. abpa Kazimierza Majdańskiego i dr Monikę Wójcik. Pierwsze „Ogniska Świętej Rodziny" zaczęły powstawać w 1987 roku, natomiast w roku 1994 rozpoczął swoją działalność Rekolekcyjny Ośrodek dla Rodzin w Wisełce, który stał się głównym centrum formacji rodzin.IMG 9413
Własnym rysem i specyfiką tej formacji jest jej „rodzinny" charakter, ogarniający swoim zasięgiem jednocześnie wszystkich członków rodziny, małżonków, rodziców, młodzież i dzieci. „Ogniskiem" jest zatem sama rodzina, która płonie ogniem Bożej Miłości, która została objawiona najszczególniej w Świętej Rodzinie z Nazaretu. Rodziny poprzez formację przygotowywane sa do tego, aby, rozprzestrzeniać ten ogień Miłości na inne rodziny. Do tworzenia „Ognisk Świętej Rodziny" zaproszone są wszystkie rodziny. Rokrocznie w okresie wakacyjnym w rekolekcjach uczestniczy wraz z dziećmi od 80 – 100 rodzin, z terenu całej Polski.

studia lomianki


 

baner ZISR

stat4u