header1 header2 header3 header4

Kompozycja ikony oparta jest na motywie ''Trójcy Ziemskiej'' i Trójcy Niebieskiej. Motyw ten zbudowany jest na kształt krzyża wpisanego w koło. Ten kształt krzyża jestłatwo dostrzegalny. Jego pion z postacią Syna idzie ku Ojcu, którego dłoń wskazuje na Jezusa. Poziomą belkę tworzy rytm dłoni. Dłonie Jezusa dźwigają wszystko ku górze wskazując jednocześnie na Maryję i Józefa w geście ofiarowania. Dłonie Maryi i Józefa otaczające Jezusa chroniąc Go i eksponując. HAGIOS OIKOS - Cała kompozycja pragnie przemówić prawdą o zamyśle Bożym wobec małżeństwa i rodziny. Zamysł ten opisują tu biblijne słowa hagios oikos - co w języku greki biblijnej oznacza zarazem Święty Dom jak i Świętą Rodzinę. Schody i kolumny wyobrażają świątynię, jednocześnie uobecniają Święty Kościół Chrystusowy- Jego Oblubienicę. Tu sakramentalna przynależność małżeńska jest obrazem stosunku Chrystusa do Kościoła.

    Jezus Chrystus                             Matka Boska                             św. Józef

Czytelność Ikony wyraża się również przez koloryt, który tutaj podkreśla wzajemne przenikanie rzeczywistości Bosko-ludzkiej.
IkonaBarwy:
złota i żółta zarezerwowane są wyłącznie dla świata niewidzialnego i bóstwa, przedstawiają czystą światłość.
Czerwień występująca w sukni Matki Bożej posiada bogatą symbolikę wyrażającą obok miłości, piękna i młodości również zmaganie i walkę.

Suknię okrywa płaszcz koloru niebieskiego będącego barwą najbardziej niematerialną, oznacza nieskończoność, czynny na poziomie duchowym, prowadzi ducha po drodze wiary.
Połączenie koloru niebieskiego i żółtego daje zieleń występującą w Ikonie jako wielkie koło symbolizujące obecność Ducha Świętego. On jest tłem, w którym wszystko jest zanurzone dlatego On wszystkich ogarnia. Zieleń czyli bóstwo złączone z tajemnicą życia Bożego to także równowaga, pokój, życie, symbol odrodzenia duchowego, dlatego też tego koloru jest szata Św. Józefa .
Jest ona dopełniona przez fiolet płaszcza, barwę mówiącą o przesunięciu swoistego napięcia z tego, co wewnętrzne na to co zewnętrzne, z tego co biologiczne na to co duchowe. Ikona ilustruje nie tyle wydarzenie historyczne co misterium Rodziny Świętej.

studia lomianki


 

baner ZISR

stat4u