header1 header2 header3 header4

Pragnienie budowania komunii z Bogiem było obecne w naszych sercach od samego początku wspólnej - najpierw narzeczeńskiej, a potem małżeńskiej - drogi. Intuicyjnie wyczuwaliśmy, że wzoru tej komunii należy szukać w Świętej Rodzinie.

Dlatego też z naszej pierwszej małżeńskiej pielgrzymki do Rzymu przywieźliśmy sobie Jej ikonę. Kilka lat później przyłączyliśmy się do Ogniska Świętej Rodziny w Rybniku - wspólnoty rodzin animowanej przez Instytut Świętej Rodziny w Łomiankach, a w marcu 2007 r. - oddając się Świętej Rodzinie - staliśmy się rodziną afiliowaną Instytutu. I tak Święta Rodzina na dobre zagościła pod naszym dachem, stając się bardzo bliską nam Rodziną, mającą realny wpływ na nasze życie. "Nigdzie i nigdy nie było komunii osób tak prawdziwej, jak w Świętej Rodzinie" - pisał ks. abp Kazimierz Majdański. W szkole Świętej Rodziny staramy się więc wzrastać na drodze komunii z Bogiem, wpatrując się w Ich wzór.
Co oznacza dla nas życie w komunii z Bogiem? Oznacza to najpierw gościnność wobec Tego, który poprzez sakrament małżeństwa wszedł w nasze wspólne życie. Staramy się - jak Maryja i Józef - by Jezusowi było z nami dobrze. Oznacza to tworzenie przyjaznej, ciepłej atmosfery naszego domu - domu, w którym dobrze jest być. Wśród codziennych zajęć staramy się pamiętać o Jego stałej obecności w nas i pośród nas.
Życie w komunii z Bogiem oznacza dla nas również słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego, które tak wiele razy przeprowadziło nas przez trudne doświadczenia, pomagało podejmować ważne decyzje, kształtowało wzajemne relacje, przemieniało myśli i uczucia. Słowo Boże jest dla nas nośnikiem niezwykle pozytywnej siły ożywiającej miłość, pogłębiającej pokój serca, uczącej patrzeć na drugiego człowieka, siebie samego i to, co nas spotyka, Bożymi oczyma.
Święta Rodzina zachwyca nas pięknem i głębią relacji, jakie mogą zaistnieć między małżonkami a Bogiem. To Ich komunia. Maryja i Józef przekonują nas, że w Bogu jest najczystsze źródło wszelkiej ludzkiej miłości i źródło komunii. Staramy się nie odchodzić od tego źródła.
Maryja i Józef byli pewni Boga, stali stałością wiary, miłości i nadziei w zmiennych i często niezwykle trudnych okolicznościach życia. Głęboko ufali Mu nawet wtedy, gdy "Nie rozumieli...". Są więc dla nas wzorem zawierzenia Bogu, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy trudności, gdy przytłaczają nas problemy. Święta Rodzina uczy nas, że komunia z Bogiem jest możliwa nie tylko w chwilach radości i pomyślności, lecz również w chwilach trudności i cierpień.
W szkole Świętej Rodziny uczymy się tworzyć jedność w bogactwie różnorodności. Jesteśmy rodzicami czworga dzieci, co sprawia, że nasz dom aż "kipi" od różnorodności. Żyć w komunii z Bogiem oznacza więc również dla nas pielęgnowanie wzajemnych więzi, gdyż to drugi człowiek - dany i zadany - staje się dla nas drogą do Boga, do komunii z Nim. Komunia ta nie jest możliwa bez ustawicznej pracy nad sobą - ciągłego odrzucania pokus egoizmu, wygodnictwa, koncentracji na sobie.
Trudno nam wreszcie wyobrazić sobie tworzenie komunii z Bogiem bez otwartości naszych serc na innych ludzi - dalszą rodzinę, przyjaciół, znajomych, a zwłaszcza cierpiących, potrzebujących pomocy i wsparcia. 
Za: www.naszdziennik.pl

studia lomianki


 

baner ZISR

stat4u