header1 header2 header3 header4

Błogosławiony Jan Paweł II miał niezwykłą zdolność gromadzenia ludzi wokół siebie. Jednocześnie te zgromadzenia miały szczególną moc oddziaływania, motywowania do lepszego życia. Z tego względu Jego przyjazdy do Polski były dla nas zawsze bardzo ważnym wydarzeniem. Mieliśmy poczucie, że przybywa ktoś zatroskany o nasze życie. Dlatego podejmowaliśmy decyzję o byciu jak najbliżej, co przybierało postać rodzinnego pielgrzymowania na spotkanie z Nim, niezależnie od tego, w jakim wieku były nasze dzieci, jak również w jakim momencie życia byliśmy my jako małżonkowie.

Chcieliśmy słuchać słów Ojca Świętego i mieć z Nim bliższy, bezpośredni kontakt, a także wejść w atmosferę tych spotkań. W ten sam sposób potraktowaliśmy uroczystości beatyfikacyjne Papieża Polaka w Rzymie. Pojechaliśmy tam samochodem, co było trudnym przedsięwzięciem dla rodziny z małymi dziećmi. Jednak poprzez naszą obecność pragnęliśmy wejść w treść tego wydarzenia, odrywając się od naszych codziennych spraw, które w tym czasie bardzo nas przygniatały i z pewnością skutecznie uniemożliwiłyby przeżywanie tego niezwykłego święta, gdybyśmy pozostali w domu. Nasze dzieci bardzo skorzystały na tym wyjeździe. Już w trakcie podróży same domagały się odtwarzania płyt CD z homiliami bł. Jana Pawła II, które mieliśmy w samochodzie. To z jednej strony może zaskakiwać, ale przecież dzieci mają swoją własną intuicję, która podpowiada im, co jest dla nich dobre.
Nauczanie bł. Jana Pawła II to ciągłe przypominanie i tak naprawdę wyjaśnianie wartości, które są dla nas najważniejsze, a jednocześnie mobilizacja do kierowania się nimi w sytuacjach codziennych. Na pierwszy rzut oka papieskie dokumenty mogą wydawać się odległe od realiów życia przeciętnego człowieka. Jednak bliższe zapoznawanie się z nimi pozwala je zrozumieć i wejść w sposób myślenia Ojca Świętego. Szczególnie ważne są dla nas, biorąc pod uwagę naszą sytuację rodzinną, encyklika "Redemptoris Mater" o Matce Bożej, jak również adhortacja apostolska "Redemptoris Custos" o św. Józefie, które poprzez analogię do Świętej Rodziny pomagają nam zrozumieć właściwe miejsce oraz role ojca i matki w rodzinie. Szczególnie mocno dotarł do nas również list dotyczący Różańca Świętego, który w sposób niezwykły wyjaśnił i przybliżył nam tę modlitwę. Czytając te dokumenty, ma się poczucie, że pisał je ktoś, kto się troszczy o nas, o nasze rodziny, o każdego człowieka z osobna, i chce nam wyjaśnić prawdy zawarte w Piśmie Świętym, konieczne do życia w pełni i do realizowania naszego życiowego powołania. Ale najważniejsze jest to, że bł. Jan Paweł II wskazał drogę do świętości, która jest warunkiem prawdziwego szczęścia, co więcej - pokazuje, że dążenie do niej jest możliwe w naszym normalnym życiu, że warto o nią walczyć w każdym czasie i w każdej sytuacji.
Od prawie 15 lat jesteśmy związani ze Wspólnotą Świętej Rodziny i Instytutem Studiów nad Rodziną w Łomiankach. To właśnie założyciel tej wspólnoty ojciec arcybiskup Kazimierz Majdański pokazał nam papieskie nauczanie o rodzinie i Jego troskę o nią. Sam ojciec arcybiskup był wielkim współpracownikiem bł. Jana Pawła II w Jego pracy na rzecz rodzin - pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Papieskiej Rady ds. Rodziny i brał udział w sesji światowego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie w 1980 roku. W tej atmosferze niezwykle mocno dociera do nas wołanie bł. Jana Pawła II: "Rodzino, stań się tym, czym jesteś!".

Aneta i Rafał Kłopoccy

Aneta i Rafał Kłopoccy są małżeństwem z 16-letnim stażem, rodzicami sześciorga dzieci spodziewającymi się siódmego członka rodziny.

alt

-----------------------
Świadectwo opublikowane w "Naszym Dzienniku" 9 sierpnia 2011 r.

studia lomianki


 

baner ZISR

stat4u