header1 header2 header3 header4

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZWIĄZKU Z RODO

Szanując Twoje prawa oraz respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, ul. K. K. Baczyńskiego 7, 05-092 Łomianki, tel. 227513087.

Osobą upoważnioną do zbierania i przetwarzania danych osobowych jest administrator strony internetowej Ognisk Świętej Rodziny.
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie dane zbieramy ?

Imię i nazwisko oraz adres email.

Jak długo przechowujemy dane ?

Przekazane dane osobowe przechowywane są:

  • w okresie przynależności do Ogniska Świętej Rodziny;
  • w przypadku rezygnacji z udziału w Ognisku podczas roku duszpasterskiego (tj. od września do sierpnia kolejnego roku) – do końca bieżącego roku duszpasterskiego;
  • w zakresie danych archiwalnych (tj. z poprzednich lat duszpasterskich): bezterminowo, ale dane historyczne nie są aktualizowane i przetwarzane.

W jaki sposób wykorzystujemy dane ?

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie wewnętrznie w ramach działalności Ogniska Świętej Rodziny i Instytutu Świętej Rodziny (zwanego dalej Wspólnotą). Przekazywane są one Administratorowi Strony Ognisk przez osoby odpowiedzialne za poszczególne Ogniska w celu założenia dostępu do wewnętrznej zawartości witryny. Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko) może być wykorzystywane w celu kontaktu Wspólnoty z rodzinami z Ogniska i rodzin ze Wspólnotą, w szczególności do przesyłania od moderatora Ogniska lub innych członków Wspólnoty do rodzin informacji dotyczących funkcjonowania Ogniska i Wspólnoty lub innych ważnych informacji, zgodnie z ustaleniami Rady Pastoralnej z 17 IX 2017:

Korespondencja między Wspólnotą a Ogniskami – przesyła ogniskowy administrator posiadający dane i upoważniony do ich przetwarzania, dbając o ukrycie adresów poczty elektronicznej:

- przesyłamy materiały formacyjne dotyczące Ognisk i płomyków,

- przesyłamy ważne informacje dotyczące dni skupienia Ognisk, rekolekcji rodzinnych albo młodzieżowych oraz związanych z zajęciami z dziećmi lub młodzieżą itp.,

- zapraszamy na sympozja, wykłady, warsztaty, świadectwa (organizowane w budynku Instytutu),

- wysyłamy życzenia świąteczne, informacje o ważnych naszych rocznicach, kalendarz z datami spotkań z rodzinami, co miesiąc przesyłamy kalendarz z myślami Naszego Ojca,

- prosimy o modlitwę za chorych,

- informujemy o ważnych sprawach (prosząc o zaangażowanie się) dotyczących szeroko pojętej walki o rodzinę (obrona życia, obrona definicji małżeństwa i rodziny itp.);

- wzajemna pomoc.

Wszystkie inne (zapewne również ważne) sprawy warto rozsyłać innymi sposobami dostępnymi za pośrednictwem Internetu.

Kto ma dostęp do danych i w jakim zakresie ?

 

  1. Administrator strony internetowej Ognisk Świętej Rodziny - w zakresie umożliwiającym sprawne funkcjonowanie założonego konta dostępowego.
  2. Osoba upoważniona do zbierania informacji o osobach które należą do Ognisk Świętej Rodziny (koordynatorzy, opiekunowie, osoby odpowiedzialne za poszczególne Ogniska) – w zakresie aktualizacji danych.

Jakie prawa Ci przysługują ?

Posiadasz prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania/cofnięcia zgody; wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia swoich danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja prawa dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania wymaga przesłania pocztą elektroniczną wniosku w tej sprawie do osoby upoważnionej do zbierania i przetwarzania danych osobowych w Ognisku. W odpowiedzi przesłane zostaną dane dotyczące rodziny wnioskodawcy w zakresie wynikającym z danych formularza „Nowe rodziny - ankieta.doc/PDF”, jakimi dysponuje administrator danych. Następnie możliwe jest przesłanie wniosku o sprostowanie, usunięcie, aktualizację lub uzupełnienie konkretnych danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. W odpowiedzi administrator danych prześle kopię zaktualizowanych danych.

Realizując prawo do usunięcia danych, możesz żądać od administratora usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania (oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania) lub wniesienia sprzeciwu możesz żądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub wnosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający administratorowi zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do przenoszenia danych możesz wnioskować o przesłanie danych osobowych Twojej rodziny innemu administratorowi, np. w przypadku przeniesienia do innego Ogniska Świętej Rodziny.

Jak usunąć dane osobowe ?

Wniosek o usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania/cofnięcie zgody powinien zostać przesłany pocztą elektroniczną do osoby upoważnionej do zbierania i przetwarzania danych osobowych w Ognisku, bądź wypełnienie formularza kontaktowego skierowanego do Administratora strony z prośbą o usunięcie danych.

Rezultatem złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania/cofnięcie zgody będzie zablokowanie możliwości logowania i korzystania z pełnych zasobów witryny internetowej Ognisk Świętej Rodziny.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

baner ZISR

stat4u